Gazi Üniversitesi 26 Sürekli İşçi Alacak!

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan duyuruyla Gazi Üniversitesi 26 Sürekli İşçi Alacak!
Gazi Üniversitesi 26 Sürekli İşçi Alacak!

Belirlenen birimlere sağlanan şartlarla uyması halinde sürekli işçi alacağını duyuran Gazi Üniversitesinin yayımladığı duyuru ve detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
 6. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
 7. Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 8. Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
 9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 10. İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

 

 

II. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

     l) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak olan;

Sıhhi Tesisatçı, Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı, Mobilya Döşeme İşçisi, Alçı Dekorasyoncu(Kartonpiyer) ve Hastane Hizmetlisi kadroları için Türkiye İş Kurumu

(İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. 2) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir. 

 1. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması 
 2. Adayların en fazla 35 yaşında olmaları 
 3. Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
 4. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okulların ilanda belirtilen bölüm, alan ve dallarından mezun olanlar için ustalık belgesi veya mesleki yeterlik belgesi şartı aranmayacaktır. 

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar   21.10.2019 – 25.10.2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak  ve ya  Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapabilirler.

IV. KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 12.11.2019 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler.

Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. EVRAK TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

 1. Adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını gerek görüldüğü taktirde noter kura çekiminden önce veya kura çekiminden sonra Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri istenecektir. Adayların evrak teslimine ilişkin ve diğer tüm duyurular Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr)  internet sitesi duyurular bölümünden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr)  internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

 1. Yapılan sözlü sınav sonucunda Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Başarılı olan adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

 

VIII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

Ek: Meslek Kollarına Göre Kontenjan Dağılımı (1 sayfa)

 

MESLEK KODLARINA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

 MESLEK ADI

MESLEK KODU

ÖĞRENİM DURUMU

OKUL BÖLÜMÜ

ARANAN NİTELİKLER

SINAV

DURUMU

TALEP EDİLEN

 KADRO

SIHHİ TESİSATÇI

7126.30

İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM

Farketmez

Kalorifercilik veya Kazan sistemleri ile ilgili  ustalık veya meslekli yeterlilik belgesine sahip olmak.  (1) numaralı açıklamayı okuyunuz.

KURA-SÖZLÜ

2

SOĞUTMA ISITMA SİSTEMLERİ BAKIM-

ONARIMCISI

7127.01

İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM

Farketmez

Klima bakım ve onarımı ile ilgili ustalık veya meslekli yeterlilik belgesine sahip olmak. (1) numaralı açıklamayı okuyunuz.

KURA-SÖZLÜ

1

MOBİLYA DÖŞEME İŞÇİSİ

7534.03

İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM

Farketmez

Mobilya Döşemeciliği ile ilgili ustalık veya meslekli yeterlilik belgesine sahip olmak. (1) numaralı açıklamayı okuyunuz.

KURA-SÖZLÜ

1

ALÇI DEKORASYONCU (KARTONPİYER)

7123.01

İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM

Farketmez

İnşaat Teknolojisi veya Yapı Dekorasyonu ile ilgili ustalık veya meslekli yeterlilik belgesine sahip olmak. (1) numaralı açıklamayı okuyunuz.

KURA-SÖZLÜ

1

HASTANE HİZMETLİSİ

5329.01

İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM

Farketmez

 

KURA-SÖZLÜ

21

 

 

 

TOPLAM

 

 

26

AÇIKLAMA

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve

 1. teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır.
 2. Aranılan mesleki deneyime ait süre hesaplanırken her bir unvan için yanında belirtilen öğrenim koşulları tamamlandıktan sonraki tecrübe süreleri değerlendirilecektir.
DİKKAT ÇEKİCİ HABER : En hızlı ve En yüksek Maaşlı işe Nasıl girilir?
DİKKAT ÇEKİCİ HABER : En hızlı ve En yüksek Maaşlı işe Nasıl girilir?
Son zamanların en çok okunan ve ilgi çeken haberini tekrardan paylaşıyoruz. Bunun sebebi ise gündeme yeniden gelmesi, 2 ay gibi bir süreç ile 5000 üzeri işlere nasıl ulaşılır? nasıl başvurulur? Hepsi haberimizin detayında...
Benzer Haberler
DİKKAT ÇEKİCİ HABER : En hızlı ve En yüksek Maaşlı işe Nasıl girilir?
DİKKAT ÇEKİCİ HABER : En hızlı ve En yüksek Maaşlı işe Nasıl girilir?
Son zamanların en çok okunan ve ilgi çeken haberini tekrardan paylaşıyoruz. Bunun sebebi ise gündeme yeniden gelmesi, 2 ay gibi bir süreç ile 5000 üzeri işlere nasıl ulaşılır? nasıl başvurulur? Hepsi haberimizin detayında...
Bu haber eklendi 84 kez görüntülenmiştir.
ETİKETLER:
memuratamalari.com:
Diğer Personel Alımı haberleri
VEFATLARIMIZ
Dolar
DOLAR
5.3279 TL 5.3492 TL
Euro
EURO
4.8570 TL 4.9260 TL
Anket
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Memur Atamaları
GÜNCEL
SPOR
SİYASET
DÜNYA
SİYASİ PARTİLER