Bartın Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak!

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır
Bartın Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak!

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğretim Elemanı Alım İlanı / 2019-03  Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır. 
  2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.  3- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 

-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır. 

-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 

-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik  tablosu kullanılacaktır.  -Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.   4-Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılır.

  1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 
  2. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
  3. 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile (her seferinde birer yıl olmak üzere toplamda 3 (üç) yıl) ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

 

             B) SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ               

İlan Yayım Tarihi

12 Ekim 2019

Başvuru Başlangıç Tarihi

14 Ekim 2019

Son Başvuru Tarihi

30 Ekim 2019 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

05 Kasım 2019

Giriş Sınavı Tarihi

08 Kasım 2019

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

12 Kasım 2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://w3.bartin.edu.tr/

                 

 

 

BİRİM

ADRES

TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA

Edebiyat Fakültesi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Merkez/BARTIN 

0 378 501 10 00 /1010 – 1040

edebiyat@bartin.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Merkez/BARTIN

0 378 501 10 00 / 1200 - 1259 

iif@bartin.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Merkez/BARTIN

0378 501 1000 / 2535

ydyo@bartin.edu.tr

Bartın Meslek Yüksekokulu

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Merkez/BARTIN

0 378 223 52 26 

0 378 223 52 24

bmyo@bartin.edu.tr

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Merkez/BARTIN

0 378 223 52 04

0 378 223 52 15

shmyo@bartin.edu.tr

Not : Kutlubey Yerleşkesi ile Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü telefon aramaları için önce 0 (378) 501 10 00 numarasını çevirip daha sonra ilgili dahili numarasını tuşlayınız. 

(Dahili numaralar yukarıda verilmiştir.)

C)İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER      

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO 

UNVANI

KADRO DERECE

KADRO 

ADEDİ

ALES

PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

2019-016

Edebiyat

Fakültesi

Psikoloji

Deneysel Psikoloji

Arş. Gör

7

1

EŞİT AĞIRLIK

Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Psikoloji alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

2019-017

Edebiyat

Fakültesi

Sosyoloji

Sosyometri

Arş. Gör

7

1

EŞİT AĞIRLIK

Sosyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Sosyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

2019-018

Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Arş. Gör

7

1

SÖZEL

*Tarih Bölümü Lisans mezunu olmak. Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında veya ilgili enstitü müdürlüklerince belgelendirilmesi kaydıyla Eskiçağ Tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

2019-019

İslami             İlimler

Fakültesi

Temel               İslam

Bilimleri

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat

İlmi 

Öğr. Gör (Ders

Verecek)

5

1

SÖZEL

İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi/Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı veya Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 

2019-020

Yabancı              Diller Yüksekokulu 

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğr. Gör

(Ders

Verecek)

4

1

SÖZEL

 

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği,

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve

Edebiyatı,      Çeviribilim      veya      Mütercim-

Tercümanlık (İngilizce) bölümlerinin birinden

Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

2019-021

Yabancı              Diller Yüksekokulu 

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğr. Gör

(Ders

Verecek)

5

1

SÖZEL

 

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği,

 

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve

Edebiyatı,      Çeviribilim      veya      Mütercim-

Tercümanlık (İngilizce) bölümlerinin birinden

Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

2019-022

Bartın              Sağlık

Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu

Terapi                    ve

Rehabilitasyon

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Öğr. Gör (Ders

Verecek)

6

1

EŞİT AĞIRLIK

Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Psikoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2019-023

Bartın              Sağlık

Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu

Sağlık     Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Öğr. Gör

(Ders

Verecek)

4

1

SAYISAL

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Hemşirelik Bilim alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2019-024

Bartın      Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri

Marina ve Yat İşletmeciliği

Öğr. Gör

(Ders

Verecek)

4

1

SAYISAL

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2019-025

Bartın      Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma

Teknolojileri

Gemi İnşaatı

Öğr. Gör

(Ders

Verecek)

6

1

SAYISAL

Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinin herhangi birisinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

                 

       *İlandaki “AÇIKLAMA” kısmında yer alan bilgilere göre ilgili enstitü müdürlüklerinden temin edilecek belgelerin, güncel ve başvuru tarihleri içerisinde alınmış olması gerekmektedir. 

 

D) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

            Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler;

 

            Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

 

1-Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Araştırma Görevlisi Başvuru Formu, 

2-Özgeçmiş,

3-ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,

4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi  (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeler, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)

6- Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.) 7- Lisansüstü (İlana göre yüksek lisans ve/veya doktora) Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibarıyla alınmış öğrenci belgeleri ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici öğrenci belgeleri, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olmalıdır.) 8- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

9- Nüfus cüzdan fotokopisi,

10-İlan şartına göre istenilen diğer belgeler.

 

                Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler;

 

      Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

 

1-Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi Başvuru Formu,

2-Özgeçmiş,

3-ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,

4-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı, (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu belge değildir) 5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.) 6- Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.)

7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf, 8-Nüfus cüzdan fotokopisi.

9-İlan şartına göre diğer istenilen belgeler.

 

 

E) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 

  1. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.  
  2. Araştırma görevlisi kadrosunu kazanan adayların yasal öğrenim süresi içerisinde mezun olma durumu hariç ilanda belirtilen lisansüstü eğitim alanında kayıt sildirmeleri veya tezli yüksek lisans mezunu olduktan sonra doktorada başka bir alana kayıt yaptırmaları halinde atamaları yapılmaz.
  3. Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz.  
  4. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (B) kısmında belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır.

İlgili birimlere veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

  1. Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 7-Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerle başvuru yapmayan adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.

8-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

9-Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

10-İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

F) MUAFİYET 

 

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2-Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Bu haber eklendi 37 kez görüntülenmiştir.
ETİKETLER: bartın üniversitesipersonel alımımemuratamaları
memuratamalari.com:
Diğer Personel Alımı haberleri
VEFATLARIMIZ
Dolar
DOLAR
5.3279 TL 5.3492 TL
Euro
EURO
4.8570 TL 4.9260 TL
Anket
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Memur Atamaları
GÜNCEL
SPOR
SİYASET
DÜNYA
SİYASİ PARTİLER