Kafkas Üniversitesi 59 Akademik Personel Alacak!

Üniversitenin birimlerine belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olan 59 Akademik Personel Alınacaktır.
Kafkas Üniversitesi 59 Akademik Personel Alacak!

   KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

    Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi  ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.  

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

 Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için),  daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını,  Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

         B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI               

 Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını,  Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini,  bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

   C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI

 Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını,  Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.  

  • Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. 
  • Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.
  • Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 

Not: 11.10.2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 11.10.2019 – 25.10.2019 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

ÜNVANI

ADEDİ

DER

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Plastik ve

Rekonstrüktif  ve

Estetik Cerrahisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon

Hastalıkları

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rahabilitasyon

Profesör

2

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

 

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Psikiyatri

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Makro İktisat bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Heterodoks İktisat ve Post Keynesyen İktisat alanlarında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör

1

1

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçent unvanı almış olmak

Dede Korkut

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Türkçe Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak ve Türkçe Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Mühendislik-

Mimarlık Fakültesi

Elektromanyetik Alanlar ve

Mikrodalga Tekniği

Profesör

1

1

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği bölümünde en az 5 yıl görev yapmış olmak ve lazer konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi 

Anestezi ve Reanimasyon

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Histoloji-Embriyoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak, diyabet üzerine çalışmış olmak

 

Dede Korkut

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doçent

1

1

Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doçentlik unvanını almış olmak ve Bilişsel Koçluk, Düşünme Eğitimi, Öğretim

Tasarımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Dede Korkut

Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Biyoloji Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak, Ekolojik farkındalık ve evrim konusuna yönelik çalışmalar yapmış olmak

Dede Korkut

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçe Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak ve yabancılara Türkçe eğitimine yönelik çalışmaları olmak

Dede Korkut

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Eğitim yönetimi alanında doçentlik unvanı almış olmak ve doktorasını eleştirel kuram üzerine yapmış olmak

Devlet

Konservatuarı

Yaylı Çalgılar

Doçent

1

1

Müzikoloji alanında doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

2

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon

Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Dede Korkut

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Müzik Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak, Bağlama eğitiminde kullanılan notasyonların deşifresi üzerine çalışmaları bulunmak

Dede Korkut

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, Türkçe eğitiminde artırılmış gerçeklik çalışmış olmak

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Sosyal Hizmet anabilim dalında doktorasını yapmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında, Doris Lessing üzerine çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Arap Dili ve

Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Klasik Arap şiirinde emevi dönemine kadar hiciv üzerine çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Matrisler ile indirgemeli (recurrence) diziler arasındaki ilişkileri çalışmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Yakup el-kemahi’nin nuru’l-ef’ide adlı eserinin tenkitli neşri-beydav’nin amme cüz’ü haşiyesi konusunda doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Din Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Avrupa Birliğine giriş sürecinde Türkiye’de dini azınlıklar konusunda çalışmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tiyatro 

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tiyatro Anasanat dalı Tiyatro Yönetmeliği alanında doktora yapmış olmak, Tiyatro alanında çalışmış olmak.

Benzer Haberler
Bu haber eklendi 24 kez görüntülenmiştir.
ETİKETLER: Kafkas Üniversitesipersonel alımımemur alımıakademik alımı
memuratamalari.com:
Diğer Personel Alımı haberleri
VEFATLARIMIZ
Dolar
DOLAR
5.3279 TL 5.3492 TL
Euro
EURO
4.8570 TL 4.9260 TL
Anket
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
GÜNCEL
SPOR
SİYASET
DÜNYA
SİYASİ PARTİLER