İstanbul Üniversitesi 41 Akademik Personel Alımı Yapacak!

“İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.
İstanbul Üniversitesi 41 Akademik Personel Alımı Yapacak!

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma

Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1 - Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,

2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet

Biyometrik Fotoğraflı Öğretim

Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

 1. - 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
 2. - Adli Sicil Kaydı,
 3. - Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar

(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

 1. - 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
 2. - Kimlik Fotokopisi
 3. - Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini,

Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim

Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

 1. 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
 2. Adli Sicil Kaydı,
 3. Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar

(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

 1. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
 2. Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya

Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

NOTLAR:

 1. - İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 2. - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

 1. - İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 2. - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili

birimlere yapılacaktır.

 1. - İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren

15. gündür.

 1. - Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. - Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

 1. - 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 2. - Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.
 3. - İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

 

 

 

Tıbbi Genetik

DOÇENT

1

Tıbbi Genetik Uzmanlığını almış olup, Klinik

Genetik, Dismorfoloji ve Moleküler Genetik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

DOÇENT

1

Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı için, Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

DOÇENT

1

Ergen Sağlık Bilim Dalı için, Ergenlerde Obezite ve Sorunlar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

DOÇENT

1

Otoloji ve Koklear implantasyon cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

DOÇENT

1

 

Tıbbi Biyoloji

DOÇENT

1

Solid organ ve doku transplantasyon immünolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Psikiyatrik ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Üroloji

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Çocuk Ürolojisi Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

 

Nöroloji

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma

DOÇENT

1

 

Yeni Türk Dili

DOÇENT

1

 

FEN FAKÜLTESİ 

 

 

 

Çevre Biyolojisi ve Ekolojisi

DOÇENT

1

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

 

Astrofizik

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

 

Biyoteknoloji

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

 

İKTİSAT FAKÜLTESİ 

 

 

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

DOÇENT

1

Davranışsal İktisat ve Mutluluk Ekonomisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Farmasötik Mikrobiyoloji

PROFESÖR

1

 

Farmakognozi

PROFESÖR

1

 

Farmakognozi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

 

Farmasötik Kimya

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

 

Farmasötik Toksikoloji

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

 

 

 

Ortodonti

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

 

Restoratif Diş Tedavisi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

 

 

 

Muhasebe ve Finans

DOÇENT

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

 

 

 

İslam Hukuku

PROFESÖR

1

 

Arap Dili ve Belagatı

PROFESÖR

1

 

Din Sosyolojisi

DOÇENT

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

 

 

 

Genel Gazetecilik

PROFESÖR

1

 

Kişilerarası İletişim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

 

Sinema

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

 

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ 

 

 

 

Lojistik

DOÇENT

1

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

 

 

 

Mimarlık

PROFESÖR

1

Mimari Tasarım alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İç Mimarlık

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Osmanlı Mimarlığında mekan kurgusunun gelişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

Pediatrik Temel Bilimler

PROFESÖR

1

Tıbbi Genetik alanında Doçentlik Ünvanını almış olmak.

Pediatrik Temel Bilimler

DOÇENT

1

 

Pediatrik Temel Bilimler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Çocuk Nefrolojisi Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

Aile Sağlığı

DOÇENT

1

 

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

Klinik Onkoloji

PROFESÖR

1

Ürogenital, Lenfoma, Baş-Boyun ve Beyin Tümörleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

Sinirbilim

DOÇENT

1

 

Sinirbilim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

 

Bu haber eklendi 28 kez görüntülenmiştir.
ETİKETLER: İstanbul Üniversitesipersonel alımıakademik alımlarmemuratamalı
memuratamalari.com:
Diğer Personel Alımı haberleri
VEFATLARIMIZ
Dolar
DOLAR
5.3279 TL 5.3492 TL
Euro
EURO
4.8570 TL 4.9260 TL
Anket
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
GÜNCEL
SPOR
SİYASET
DÜNYA
SİYASİ PARTİLER