Selçuk Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak!

Üniversitenin belirlenen birimlerinde boş bulunan kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.
Selçuk Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak!

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve

Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans

tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta

ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner

hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

  1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
  3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
  4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
  5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise

iptal edilecektir.

  1. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
  2. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm

terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

  1. Yapılacak arşiv araştırması resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
  2. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (10/10/2019 - 25/10/2019) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

 

 

BİRİM LİSTESİ

 

Birimi

Bölümü

Anabilim/Anasanat Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak

Sanatları

Gastronomi ve Mutfak

Sanatları

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Doktorasını Turizmle ilgili alanda yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İmmediat İmplantlarla ilgili çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

1

"Kompozit Materyallerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması" ile ilgili çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

1

"Restoratif Materyallerin Biyouyumluluğu" konusuyla ilgili çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

"Okluzal Çürük Teşhisinde Farklı Çürük Teşhis Cihazlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi" konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

İngiliz dili eğitimi alanında anlatı analizi, sesletim öğretimi ve sözlü iletişim stratejileri konularında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Kamu gelirleri ve Demokrasi, Devletin rolüne dair bireysel tercihler konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

Doçentliğini Üretim Yönetimi alanında almış olmak, tedarik zinciri yönetimi ve ürün yeniliği konularında çalışmış olmak.

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Sosyal sermaye ve yönetişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Siyaset

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

“Uluslararası İlişkilerde demokrasi teşviki” konusunda çalışmalar yapmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Basın Yayın Tekniği

Profesör

1

1

Yeni iletişim teknolojileri ve internet gazeteciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Reklamcılık

Reklam Araştırmaları

Profesör

1

1

Reklam izleyicisi ve transmedya konularında çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Fıkıh Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Biyoloji lisans mezunu olup, biyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. Koruma biyolojisi konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antenörlük Eğitimi

Spor ve Sağlık Bilimleri

Profesör

1

1

“Sporda Doping Amaçlı Steroid Kullanımı” ile ilgili deneysel çalışmalar yapmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antenörlük Eğitimi

Spor ve Sağlık Bilimleri

Profesör

1

1

“Kadın İnkontinas Hastalarında Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Etkileri” ile ilgili çalışması olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Sporda Psikososyal Alanlar

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Elit kadın ve erkek haltercilerin beslenme alışkanlıkları ile kilo ayarlama ve performans ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Doçent

1

1

“Üniversite Öğrencilerinin Mizah Değişimi” ile ilgili çalışması olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

“Spor Yöneticilerinde Zaman Yönetimi” konusunda çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Kefir ve kımızın probiyotik özellikleri ile ilgili çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Hastalıklar ve Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İneklerde hormon kullanımı ile ilgili çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Hastalıklar ve Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Keçilerde embriyo transferi ile ilgili çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme

Veterinerlik Biyoistatistik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Genelleştirilmiş tahmin denklemleri ve nedensellik analizleri ile ilgili çalışmış olmak.

Bu haber eklendi 26 kez görüntülenmiştir.
ETİKETLER: selcuk üniversitesi personel alımımemuratamalarıselçuk üniversitesi
memuratamalari.com:
Diğer Personel Alımı haberleri
VEFATLARIMIZ
Dolar
DOLAR
5.3279 TL 5.3492 TL
Euro
EURO
4.8570 TL 4.9260 TL
Anket
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
GÜNCEL
SPOR
SİYASET
DÜNYA
SİYASİ PARTİLER