Erciyes Üniversitesi 50 Akademik Personel Alacak.

Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.
Erciyes Üniversitesi 50 Akademik Personel Alacak.

      ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

09/10/2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞ OLUP, SON BAŞVURU TARİHİ: 23/10/2019

1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır. 

2-Kanuni şartlara haiz profesör ve doçent adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

3- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların ERÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından

değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)

4-Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinin (www.erciyes.edu.tr) yönetmelikler bölümünde ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır

5-Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.       

6-İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 207 66 66/10614-10615 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.                                                                                                                                                                                                                  

7- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan

başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.                                                                                                   

8-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

PROFESÖRLER İÇİN

-Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.

-Adayların, dilekçe,  özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi,  yabancı dil başarı belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı   (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde)  Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

Yabancı dilde eğitim yapılan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) puan almak veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak, ilgili yabancı dil belgesini sunmak,

 

DOÇENTLER İÇİN

-Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur. -2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi,  nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı)   Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

DR.ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN

 

-Adayların ilan edilen Dr.Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde ilgili birimde açık bulunan Dr.Öğretim Üyesi kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.

-2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

-Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, yabancı dil belgesi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde ) ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından en az 65 (altmışbeş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmışbeş) puanın muadili bir puan almış olmak. Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak, 

 

 

Not:

  • Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.
  • 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr.

Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

  • Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvurular bizzat ilgili birimlere yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

İLAN NO

BİRİM

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

 

AÇIKLAMA

 

1001

Eczacılık Fakültesi 

Biyokimya 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Biyokimya (Klinik Biyokimya)

Alanında Almış Olmak

 

1002

Edebiyat Fakültesi 

Sanat Tarihi 

Profesör 

1

2

Doçentliğini Sanat Tarihi Bilim Alanında

Almış Olmak

 

 

1003

Edebiyat Fakültesi 

Orta Cağ Tarihi 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Alanında Almış Olmak.

 

 

1004

Eğitim Fakültesi 

Sınıf Eğitimi 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Sosyoloji Bilim Alanında Almış Olmak. Eğitim Sosyolojisi Alanında Deneyim ve Çalışmaları Bulunmak

 

1005

Eğitim Fakültesi 

Matematik Eğitimi 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Matematiksel Analiz Alanında Almış Olmak. Matematik Eğitimi Konusunda Çalışmaları Bulunmak.

 

1006

Eğitim Fakültesi 

Türkçe Eğitimi 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Türk Edebiyatı Bilim Alanında Almış Olmak.

 

1007

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi 

Mali İktisat 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Maliye Alanında Almış Olmak.

 

1008

Mühendislik Fakültesi 

Biyomedikal Mühendisliği 

Profesör 

1

2

Doçentliğini                     Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Bilim Alanında Almış Olmak.

 

1009

Mühendislik Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Endüstri Mühendisliği Bilim Alanında Almış Olmak.

 

 

1010

Mühendislik Fakültesi 

Tekstil Bilimleri 

Profesör 

1

1

Doçentliğini        Tekstil        Bilimleri        ve

Mühendisliği Bilim Alanında Almış Olmak

 

1011

Mühendislik Fakültesi 

Isı Tekniği 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Bilim Alanında Almış Olmak. Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri Alanında Çalışmaları Olmak.

 

1012

Spor Bilimleri

Fakültesi 

Spor Yöneticiliği 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilim Alanında Almış Olmak.

 

1013

Tıp Fakültesi 

Radyasyon Onkolojisi 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Radyasyon Onkolojisi Alanında Almış Olmak

 

1014

Tıp Fakültesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında Almış Olmak

 

1015

Tıp Fakültesi 

Göğüs Hastalıkları 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Göğüs Hastalıkları Alanında

Almış    Olmak.     İmmünoloji     ve     Alerji

Hastalıkları Alanında Deneyimli Olmak

 

1016

Fen Fakültesi 

Uygulamalı Matematik 

Profesör 

1

1

Doçentliğini        Uygulamalı         Matematik

Alanında Almış Olmak. Akışların Topolojik Çatallanmaları Üzerine Çalışmaları Olmak

 

1017

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Doçentliğini Veteriner Klinik Bilimleri Bilim

Alanında Almış Olmak. At Hastalıkları Konularında Çalışmaları Olmak

 

1018

İlahiyat Fakültesi 

Tefsir 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Tefsir Bilim Alanında Almış Olmak.

1019

İlahiyat Fakültesi 

Kelam 

Profesör 

1

1

Doçentliğini Kelam Bilim Alanında Almış Olmak

 

1020

Seyrani Ziraat

Fakültesi 

Tarımsal Yapılar 

Doçent 

1

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Bilim Alanında Almış Olmak. Yüksek Dayanımlı Betonarme Döşemeler Üzerine Çalışmaları Olmak

 

1021

Tıp Fakültesi 

Üroloji 

Doçent 

1

1

Doçentliğini Üroloji Alanında Almış Olmak.

 

1022

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında Almış Olmak.

 

 

1023

Mühendislik Fakültesi

Mekanik Ana Bilim Dalı

Doçent

1

1

Katı Mekaniği ve İşlevsel Kademelendirilmiş Malzemeler Mekaniği Alanında Çalışmaları Olmak

 

1024

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Doçentliğini Mikro İktisat Alanında Almış Olmak.

 

1025

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Endodonti Ana Bilim Dalında Uzmanlık Belgesine Sahip Olmak. Endodontide Üçlü Antibiyotik Patı İle Alakalı Çalışmış Olmak

 

1026

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Toksikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

1027

Eczacılık Fakültesi

Farmasotik Kimya

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

1028

Edebiyat Fakültesi

Güney Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Türk Dili Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Karluk Grubu Türk Lehçeleri Alanında

Çalışma Yapmış Olmak

 

1029

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Tarih Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Uluslararası Örgütlerin Türkiye’de EğitimÖğretim Faaliyetleri Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

 

1030

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Doktora Mezunu Olmak. Dil Bilim Sahasında Doktora

Dersleri Almış ve Tamamlamış Olmak. 4 Mat Öğretim Düzeni Söylem Belirleyicileri Hakkında Çalışmaları Bulunmak. Çok

Yüzeyli RASCH Analizi İle İlgili Araştırması Bulunmak.

 

1031

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İngilizce Akademik Yazma ve Söylem Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

 

1032

Halil Bayraktar Sağlık

Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu

Anestezi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Hemşirelik Lisans Mezunu, Hemşirelik Ana

Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. İç

Hastalıkları Hemşireliği Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

 

1033

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Siyaset

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Uluslararası Siyaset Alanında Doktora Yapmış Olmak. Karşılaştırmalı Politik Ekonomi Çalışmaları Yapmış Olmak.

 

1034

Spor Bilimleri

Fakültesi

Spor Sağlık Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Beden Eğitimi ve Spor Alanında Doktora Yapmış Olmak. Hipoksi ve Enerji

Harcamaları İle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.

 

1035

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

2

2

Göz Hastalıkları Uzmanı Olmak

 

1036

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Nöroloji Uzmanı Olmak

 

1037

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Biyoistatistik Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1038

Tıp Fakültesi

Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Üroloji Uzmanı Olmak

 

1039

Fen Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını Cebir ve Sayılar Teorisi Alanında Yapmış Olmak. Sonlu Yansıma Grupları Üzerine Çalışmaları Olmak.

1040

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak

1041

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Anatomisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Veteriner Anatomi Alanında Doktora Yapmış Olmak

1042

İlahiyat Fakültesi

Hadis

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hadis Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

Tarihsellik-Hadis İlişkisi ile İlgili Çalışma Yapmış Olmak

 

1043

İlahiyat Fakültesi

Din Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Din Sosyolojisi Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Sosyal Medya ve Din

Alanında Çalışma Yapmış Olmak

Benzer Haberler
Bu haber eklendi 23 kez görüntülenmiştir.
ETİKETLER:
memuratamalari.com:
Diğer Personel Alımı haberleri
VEFATLARIMIZ
Dolar
DOLAR
5.3279 TL 5.3492 TL
Euro
EURO
4.8570 TL 4.9260 TL
Anket
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
GÜNCEL
SPOR
SİYASET
DÜNYA
SİYASİ PARTİLER