İskenderun Teknik Üniversitesi 8 Akademik Personel Alımı Yapacak

Üniversitenin belirtilen birimlerine öğretim elemanı alınacak şartlar ve başvuru ile ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir.
İskenderun Teknik Üniversitesi 8 Akademik Personel Alımı Yapacak

A) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURUSU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

1- Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- ALES’ ten en az 70 puan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir.

-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkripte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkripte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun'un Ek 38.maddesi uyarınca, 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

B) SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

B.1 Sınav Takvimi

İlan Yayım Tarihi : 09.10.2019

Başvuru Başlangıcı Tarihi : 09.10.2019

Son Başvuru Tarihi : 23.10.2019(Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 30.10.2019

Giriş Sınavı Tarihi : 06.11.2019

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 13.11.2019

Başvuru Tipi : Şahsen veya Posta ile

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : http://www.iste.edu.tr/

 B.2 Başvuru Yerleri ve İletişim Bilgileri 

 

 

BİRİM ADI    

BAŞVURU ADRESi

TELEFON NUMARASI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Merkez Kampüs, 31200, İskenderun, Hatay

0.326 613 56 00                   

Dahili : 2010 – 2011 - 2012

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

İSTE Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik

Fakültesi Dekanlığı, Merkez Kampüs, 31200, İskenderun, Hatay

0.326 613 56 00                   

Dahili : 3003 – 3004

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İSTE İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Merkez Kampüs, 31200, İskenderun, Hatay

0.326 613 56 00                   

Dahili : 2825 – 2823 - 2803

Mimarlık Fakültesi 

İSTE Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Merkez Kampüs, 31200, İskenderun, Hatay

0.326 613 56 00                   

Dahili : 4110 - 4137

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İSTE Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Merkez Kampüs, 31200, İskenderun, Hatay

0.326 613 56 00                   

Dahili : 5203 - 5209

C) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

 

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI 

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

2019 -   122

BARBAROS

HAYRETTİN GEMİ

İNŞAATI VE

DENİZCİLİK

FAKÜLTESİ

GEMİ MAKİNELERİ

İŞLETME

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

GEMİ MAKİNELERİ

İŞLETME

MÜHENDİSLİĞİ

ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği' veya 'Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği' bölümü lisans mezunu olup, bu alanların birinde doktora veya tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2019 -   123

MÜHENDİSLİK VE

DOĞA BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği alanında doktora veya tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2019 -   124

MÜHENDİSLİK VE

DOĞA BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

MEKATRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

MEKATRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

Mekatronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Mekatronik Mühendisliği alanında doktora veya tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2019 -   125

MÜHENDİSLİK VE

DOĞA BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

BİYOMEDİKAL

MÜHENDİSLİĞİ

ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

Biyomedikal Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora veya tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2019 -   126

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM

SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

YÖNETİM BİLİŞİM

SİSTEMLERİ ANABİLİM

DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar

Mühendisliği veya Endüstri

Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, bu alanların birinde doktora veya tezli yüksek lisans yapıyor olmak.  

2019 -   127

MİMARLIK FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

Peyzaj Mimarlığı bölümü lisans mezunu olup, Peyzaj Mimarlığı alanında doktora veya tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2019 -   128

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE

PLANLAMA BÖLÜMÜ

ŞEHİR VE BÖLGE

PLANLAMA ANABİLİM

DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olup, Şehir ve Bölge Planlama alanında doktora veya tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2019 -   129

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM BÖLÜMÜ

UÇAK GÖVDE-MOTOR

BAKIM ANABİLİM

DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

Uçak Gövde-Motor, Uçak Gövde-Motor

Bakım, Uçak Mühendisliği, Uçak ve

Uzay Mühendisliği, Havacılık ElektrikElektroniği veya Makina Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Sivil Havacılık Anabilim Dalı'nda; Uçak

Mühendisliği, Uçak ve Uzay

Mühendisliği, Uçak ve Uzay Bilimleri Mühendisliği alanında doktora veya tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

D) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Belge ve Formlar Bölümü, http://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar web adresinden temin edilecektir.) “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına ait Başvuru Dilekçesi”

2- Özgeçmiş,

3- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

4- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı (ALES açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.)

5- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait Yabancı Dil Sonuç Belgesinin çıktısı,

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet’ten alınan karekodlu veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü örneği)

7- Lisans Transkripti (İlgili kurumdan alınan karekodlu veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü örneği)

8- Lisansüstü Öğrenci Belgesi (e-Devlet’ten alınan karekodlu veya ilgili kurumca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü örneği)

9- Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar için Hizmet Belgesi ( e-Devlet’ten alınan “Hitap Hizmet Dökümü” veya ilgili kurum tarafından düzenlenmiş onaylı hizmet belgesi)

10- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

11- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten Askerlik Durum Belgesi,

E) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

2- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın ( B ) kısmında belirtilen başvuru adreslerine, şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik ve onaysız belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

3- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartları taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgelerin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

6- Başvuru için Üniversitemize gönderilen tüm sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu /Doğrulama Kodu mutlaka yer almalıdır. Sonuç belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu /Doğrulama Kodu olması için belgelerin çıktısının yeni tarihli olması gerekmektedir.

7- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8- Ön değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Sonuçları, Üniversitemiz http://iste.edu.tr/ web adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 10- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Benzer Haberler
Bu haber eklendi 28 kez görüntülenmiştir.
ETİKETLER: personel alımımemuratamaları
memuratamalari.com:
Diğer Personel Alımı haberleri
VEFATLARIMIZ
Dolar
DOLAR
5.3279 TL 5.3492 TL
Euro
EURO
4.8570 TL 4.9260 TL
Anket
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
GÜNCEL
SPOR
SİYASET
DÜNYA
SİYASİ PARTİLER